Zakończyliśmy Call for Proposals

Informujemy, że przyjmowanie propozycji wystąpień na 7. edycję Quality Excites zostało zamknięte 3 kwietnia 2018 r. Dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia!

Wkrótce skontaktujemy się z autorami wybranych prelekcji.

Pozdrawiamy,

Zespół Quality Excites

Lista zagadnień

Poniżej znajduje się lista przykładowych zagadnień nadchodzącej konferencji Quality Excites. Jeżeli Twoja propozycja wykracza poza zaproponowane przez nas ramy, również zapraszamy do przesłania zgłoszenia.

 • Innowacyjne podejścia i strategie do zapewniania jakości w projekcie
 • Automatyzacja testów – projektowanie, dobre praktyki, wzorce, zaawansowane techniki, studia przypadków
 • Zarządzanie środowiskami testowymi i produkcyjnymi
 • Automatyzacja procesu testowania – ciągłe testowanie, ciągła integracja, ciągłe dostarczanie, ciągłe wdrażanie
 • Doskonalenie procesu tworzenia oprogramowania
 • Testy niefunkcjonalne: bezpieczeństwo, wydajność, użyteczność
 • Czysty kod – wzorce projektowe, architektura, zarządzanie długiem technicznym
 • Zbieranie wymagań i estymacja zadań
 • Rozwój osobisty i zespołowy
 • Podejście do jakości w projektach Lean Startup
 • Tematy związane z Internet of Things/Wearable
 • Testowanie aplikacji mobilnych i w chmurze
 • Testowanie Machine Learning oraz Artificial Intelligence
 • Jakość w projektach kosmicznych

Organizator

Partner

Patroni honorowi

Wspierają nas

Nasi przyjaciele

Do poprawnego działania nasza strona wymaga cookies.